Tin Tức Toàn CầuThể LoạI Tin Tức Toàn Cầu
'Danh sách đen' James Spader có con trai với bạn gái 18 tuổi và chúng tôi tự hỏi tại sao anh ấy không kết hôn với cô ấy
'Danh sách đen' James Spader có con trai với bạn gái 18 tuổi và chúng tôi tự hỏi tại sao anh ấy không kết hôn với cô ấy
Tin Tức Toàn Cầu
James Spader và Leslie Stefanson đã bên nhau gần hai thập kỷ và có một cậu con trai 12 tuổi. Tại sao họ không thắt nút sau một thời gian dài như vậy?