Các Con Vật Dễ ThươngThể LoạI Các Con Vật Dễ Thương
Gặp gỡ Quilty: Shelter Cat và Master Of Escape, Người đã tổ chức vụ vượt ngục hàng loạt, giải phóng tất cả bạn bè mèo của mình
Gặp gỡ Quilty: Shelter Cat và Master Of Escape, Người đã tổ chức vụ vượt ngục hàng loạt, giải phóng tất cả bạn bè mèo của mình
Các Con Vật Dễ Thương
Shelter cat đã bị kết án biệt giam vì 'nhiều lần' để cho những con mèo khác trên tàu ra khỏi chuồng của chúng. Anh ta nổi tiếng vì đã cho người anh em chó của mình vào nhà tại nhà cũ của mình.