Ý nghĩa của những lá bài Tarot bị đảo ngượcÝ nghĩa của các lá bài bị đảo ngược Các lá bài bị đảo ngược là các lá bài quay mặt theo các hướng khác nhau với phần còn lại của gói. Điều này đôi khi xảy ra khi bộ bài bị xáo trộn. Nếu điều này xảy ra, một lựa chọn là chỉ cần lật ngược các lá bài để đối mặt với đúng cách. Tuy nhiên, các thẻ đã đảo ngược cũng có thể được sử dụng để trợ giúp

Các thẻ đảo ngược là các thẻ quay mặt theo các hướng khác nhau với phần còn lại của gói. Điều này đôi khi xảy ra khi bộ bài bị xáo trộn. Nếu điều này xảy ra, một lựa chọn là chỉ cần lật ngược các lá bài để đối mặt với đúng cách. Tuy nhiên, các thẻ đảo ngược cũng có thể được sử dụng để giúp tìm ra câu trả lời trong quá trình đọc.

Trong một bộ bài tarot, tất cả các lá bài biểu thị một năng lượng nhất định. Bài tarot sẽ miêu tả năng lượng chung tạo nên nền tảng của một tình huống. Vì vậy, trong quá trình đọc, một câu chuyện được viết có tính đến năng lượng của chính bạn và tâm trí vô thức, cũng như năng lượng xung quanh bạn tại thời điểm đọc. Vì vậy, các lá bài đảo ngược cũng có thể có ý nghĩa.

Nếu một lá bài đối diện với cách chính xác thì năng lượng của nó sẽ tự do ngự trị. Điều này có nghĩa là các phẩm chất thể hiện trong thẻ có thể tự do di chuyển đến nơi họ thích. Tuy nhiên các lá bài đảo ngược biểu thị điều ngược lại. Trong trường hợp này, năng lượng của thẻ bị hạn chế, trong giai đoạn phát triển ban đầu hoặc bắt đầu mất điện. Vì vậy, trong khi năng lượng của thẻ hiện diện, biểu hiện của nó bị cản trở theo một cách nào đó.
Các lá bài đảo ngược được diễn giải như thế nào phụ thuộc vào từng lá bài. Nếu một lá bài Mặt trời bị đảo ngược, nó có thể có nghĩa là năng lượng và sức sống của mặt trời vẫn tồn tại nhưng chỉ ở mức thấp. Nếu lá bài Empress xuất hiện đảo ngược, nó có thể có nghĩa là năng lượng của việc làm mẹ hoặc nuôi dưỡng bằng cách nào đó bị chặn lại.

Các thẻ bị đảo ngược không nên được xem là hoàn toàn tiêu cực về bản chất. Ý nghĩa phụ thuộc vào những gì bạn cho là quan trọng nhất như là kết quả mong muốn. Bản thân thẻ không phải là số âm. Ví dụ, Three of Swords tượng trưng cho sự tan nát và phản bội. Nếu thẻ xuất hiện đảo ngược, điều đó có nghĩa là trong khi vấn đề này xuất hiện, nó không được cảm nhận nghiêm trọng.

Nếu các lá bài đảo ngược xuất hiện có vẻ mâu thuẫn với thực tế hoàn cảnh của bạn, điều đó có nghĩa là bạn có thể làm cho tình hình tốt hơn bằng cách giảm năng lượng thay thế. Bạn cũng có thể cố gắng tạo thành các cặp thẻ từ các thẻ bị đảo ngược.Ví dụ, các lá bài Mặt trời và Mặt trăng biểu thị các thái cực trái ngược nhau về độ rõ ràng. Các lá bài Mặt trời cho thấy sự giác ngộ, Mặt trăng, sự nhầm lẫn. Nếu mặt trời bị đảo ngược và mặt trăng thẳng đứng, điều đó có nghĩa là có rất ít sự chắc chắn và mức độ nhầm lẫn lớn. Nó cũng có thể có nghĩa là bạn đang bối rối nhưng có thể trở nên rõ ràng hơn. Vì vậy, các thẻ đảo ngược xuất hiện theo cặp có thể hữu ích.

Nếu trong quá trình đọc tarot có nhiều lá bài bị đảo ngược, điều đó có thể có nghĩa là mức năng lượng của người tìm bài thấp và kém phát triển hoặc có nhiều sự nhầm lẫn bên trong. Người tìm kiếm có thể cảm thấy bế tắc hoặc cần thực hiện những thay đổi lớn trong cuộc sống của bạn. Đây có thể là một điều tốt vì nó có nghĩa là bạn có quyền tự do rẽ vào bất kỳ ngã rẽ nào trên đường. Sử dụng các lá bài đảo ngược có thể hữu ích vì vậy hãy cố gắng làm như vậy thay vì lật ngược chúng. Nói to ý định của bạn để sử dụng các thẻ đảo ngược trong các bài đọc trước khi bạn bắt đầu. Các lá bài đảo ngược có thể mang lại nhiều ý nghĩa cho bài đọc tarot và không có nghĩa là không có ý nghĩa.Vân vân.

Nhà | Các bài báo Tarot khác

Bài ViếT Phổ BiếN